Ole Rømers Venner

 

Bliv medlem:

Foreningen blev stiftet 1992 som venneforening til det tidligere Ole Rømer Museum, der nu er blevet en del af  “Kroppedal Museum for Astronomi • Arkæologi • Nyere Tid”.

Vi udgiver hvert år skriftet “Meddelelser fra Ole Rømers Venner” med artikler af astronomisk og videnskabshistorisk indhold. Af indholdet fra de første 13 årgange kan nævnes:

Claus Thykier:  Rømer som vejingeniør. 1995.

Ivar Gjørup: Verden fyldte 6000 år den 23. oktober. 1997.

Ove Nathan:  Matematikkens gådefulde kraft. 1998.

Chr. Gorm Tortzen: Ole Rømer og de lyse nætter i Fredensborg Slotshave. 2000.

I anledning af, at 2006 er udnævnt til renæssanceår, kommer “Meddelelser” i år med to numre:

Maj 2006. Temanummer om Tycho Brahe. Her publiceres for første gang overhovedet Dreyers engelske indledning til Tychos observationer. Desuden gengives en original artikel af John R. Christianson om Tycho og den nye stjerne.

September 2006. Temanummer til markering af 300-året for Rømers Triduum Observationer. Kunne Ole Rømer på grundlag af jævndøgnsobservationerne på landobservatoriet konstatere, at jorden bevæger sig rundt om solen?

I samarbejde med Kroppedal museet og Folkeuniversitetet arrangeres den 21. oktober et seminar om Triduum Observationerne med indlæg af Claus Fabricius, Jan Teuber, Niels Therkel Jørgensen, Kurt Møller Pedersen og Gorm Tortzen.

Vi udsender desuden et par gange om året et nyhedsbrev, der informerer om foredrag, udstillinger og bogudgivelser af astronomisk og videnskabshistorisk interesse samt om nyheder fra den astronomiske afdeling på museet.

For kun 150 kr. om året kan du bidrage til, at vi kan fortsætte disse aktiviteter og være med til at skabe interesse for museets astronomiske afdeling, der rummer en enestående samling fra Ole Rømers omfattende virke indenfor astronomi og metrologi. Tekstboks:

 

Foreningens girokonto:

Ole Rømers Venner  -  konto: 1 61 78 42 
med tydelig angivelse af navn og adresse.

 

Tilbage