Ole Rømers Venner

 

Kommende møder

Der er p..t.. ikke planlagt nye møder

Tidligere afholdte møder

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 31. maj kl. 19:00
Mødet finder sted i Medborgerhuset, Tåstrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.

Ole Rømers fødselsdag - 371 år - fejres i år lørdag den 26. september 2015 kl. 14:00 - 15:00 på Kroppedal Museum.

Ole Rømers fødselsdag - 370 år - fejres i år lørdag den 20. september 2014 kl. 14:00 - 15:00 på Kroppedal Museum.

Ole Rømers fødselsdag - 369 år - fejres lørdag den 21. september 2013 på Kroppedal Museum.

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 1. marts 2013 kl. 19:00.
Mødet finder sted i Medborgerhuset, Tåstrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.
Efter generalforsamlingen vil Søren Andersen, Poul Darnell og Frank Nielsen holde foredrag om Rømers planetmaskine som de er i gang med at opmåle og beskrive.

Ole Rømer fylder 368 år i år og det fejres lørdag den 22. september 2012 kl. 14:00 på Kroppedal Museum. Der vil være foredrag om museets astronomiske afdeling, oversættelsen af museets Rømerbog til engelsk samt termometerets historie. Læs mere her.

Ordinær generalforsamling
afholdes onsdag den 7. marts kl. 19:00.
Mødet finder sted i Medborgerhusets lille sal, Tåstrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.
Efter generalforsamlingen vil Frank Nielsen sammen med Poul Darnell holde foredrag om Ole Rømers eklipsarium. De har i flere år studeret instrumentets opbygning i detaljer og som de første beskrevet, hvordan det virker og forklarer, hvordan Ole Rømer har omsat Solen og Månens indviklede bevægelser i rummet til en viserbevægelse på en plan skive.
Der kommer et særnummer af  "Meddelelser fra Ole Rømers Venner"  med en artikel om projektet.

Ole Rømer fylder 367 år i år og det fejres lørdag den 24. september 2011 mellem kl. 14-16 i et samarbejde mellem Ole Rømers Venner og Kroppedal museum hvor fødselsdagen afholdes. Der serveres kaffe og kage og tilmelding er ikke nødvendig.
Museumsinspektør Robert Sunderland holder foredrag om Kroppedals fremtidige formidling af astronomien og Rømersamlingen.
Se her eller læs mere på www.kroppedal.dk .

O
rdinær
generalforsamling afholdes torsdag den 3. marts 2011 kl. 19:00
Mødet finder sted i Medborgerhuset lokale 9, Tåstrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.
Efter generalforsamlingen vil Claus Thykier holde foredrag om sin rejse til Ægypten med fokus på soldyrkelsen i vores bronzealder
og i oldtidens Ægypten.

Hipparcos og Gaia - to satellitter med dansk og svensk indsats gennem 85 år

Erik Høg fra Niels Bohr Institutet fortæller på Kroppedal Museum torsdag den 6. maj 2010 kl. 19:30.
Læs mere på www.kroppedal.dk eller www.astro.ku.dk/~erik/KroppedalMay2010.pdf

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19:00
Mødet finder sted i Medborgerhuset lokale 9 Tåstrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.
Efter generalforsamlingen vil videnskabshistorikeren Jørgen Lyngbye holde foredrag om vor opfattelse af lysets natur gennem tiderne.


Tycho Brahe og Ole Rømer fra jord til himmel - astronomiske strejftog.
Claus Thykier, stifter af Ole Rømer Museet, holder onsdag den 2. september 2009 kl. 17:00  foredrag i anledning af det internationale astronomiår. Foredraget finder sted på Danmarks Tekniske Museum der ligger på Fabriksvej 25 i Helsingør.

Medlemmer har gratis adgang mod forevisning af indbydelse.


Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 8. april 2009 kl. 19:30
Mødet finder sted i Medborgerhuset, lokale 2.  Taastrup Hovedgade 71 (tidligere Køgevej), 2630  Taastrup
Efter generalforsamlingen vil Karin Tybjerg - leder af astronomisk afdeling på Kroppedal - holde foredrag om "Heron af Alexandria" samt fortælle om de tanker der ligger bag den nye opstilling af Rømersamlingen på museet.Verdensrummets Mekanik - Ole Rømer og dansk astronomi gennem 400 år.
Ny udstilling på Kroppedal der åbner lørdag den 15. marts kl. 13:00
Læs mere på http://www.kroppedal.dk

 

 

Ole Rømers fødselsdag den 25. september bliver også fejret i år.

Læs mere   http://www.kroppedal.dk/astronomi/astronomi.htm


 

Folkeuniversitetet, København:  Verden i naturvidenskabeligt perspektiv
Danske naturvidenskabsmænd i renæssancen og oplysningstiden
Hold 5341: 12 onsdage 17.15 – 19.00 (5.9. – 28.11)

Ved lektor, cand.scient. Bodil Brammer, cand.phil. Per Friedrichsen, professor, Ph.d. Jens Morten Hansen og cand.scient. Jan Teuber.

I løbet af renæssancen og oplysningstidens  århundreder, ca. 1500-1800, gennemgik naturvidenskab og matematik i Europa en forbløffende udvikling. Disse videnskaber løftede sig fra middelalderlig praksis til nye udsyn, indsigter og ikke mindst en metodik, der er meget lig den, vi kender og bruger i dag. Denne udvikling i naturvidenskaberne blev drevet af politiske, økonomiske og sociale faktorer og ikke mindst af en række exceptionelle videnskabsmænd, som – uden eller med anerkendelse fra deres samtid – åbnede vejen for nye erkendelser.
Kurset vil fokusere på fire videnskabsmænd, hvis virke udsprang fra Danmark: astronomen og alkymisten Tycho Brahe (1546-1601), geologen og filosoffen Niels Stensen (1638-1686), astronomen og polyteknikeren Ole Rømer (1644-1710) samt landmåleren og matematikeren Kaspar Wessel (1743-1818). Deres arbejder spænder vidt, og alle har bidraget til deres videnskaber med fundamentale og skelsættende opdagelser.

Sted:

Universitetets Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, Opgang B, auditorium 5.0.34.

Rækkefølge:

Tycho Brahe (Jan Teuber)
Niels Stensen (Jens Morten Hansen)
Ole Rømer (Per Friedrichsen)
Kaspar Wessel (Bodil Brammer)

Pris:  775,- kr.

Tilmelding:

Tilmelding sker ved indbetaling af kursusgebyret og er gældende, når du har modtaget tilmeldingsbevis til holdet. Det kan ske ved:
1.: at ringe til Folkeuniversitetets tilmeldingstelefon: 33 98 60 60; åben mandag – fredag kl. 8-17. Man bedes have Dankort parat;
2.: at gå ind på Folkeuniversitetets hjemmeside www.fukbh.dk og skrive det ønskede holdnummer i rubrikken ’Lynbestilling’. Følg vejledningen videre frem. Kvittering med vedhæftet tilmeldingsbevis følger kort efter pr. mail.

Triduum – Ole Rømers kæreste eje

Den 20.-22.10.1706 gennemførte den verdensberømte danske astronom Ole Rømer og hans assistenter de indtil da mest omfattende observationer i Danmark på Rømers landobservatorium ved Vridsløsemagle: 

Observatorium Tusculanum

Rømer kaldte resultatet for Triduum, Tredages-observationerne, og traf i 1710 særlige dispositioner om dem i sit testamente. Peder Horrebow publicerede dem i værket Basis astronomiæ i 1735, men først nu er disse observationer ved at blive undersøgt nærmere af en række moderne forskere. Resultaterne kaster helt nyt lys over Ole Rømers videnskabelige projekt.

I anledning af 300-året for observationerne afholdes et Rømer-seminar lørdag den 21.10.2006 på Kroppedal Museum.

Tid: Lørdag 21.10.2006, kl. 10.00 - 16.30
Sted: Kroppedal · Museum for Astronomi · Arkæologi · Nyere tid                Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup
Pris: Kr. 385,00
Tilmelding: 33 98 60 60 alle hverdage kl. 8 – 17 (læs mere Hold nr. 1119   Hav Dankort parat ved tilmelding!)

NB: Det vil være muligt at købe mad og forfriskninger på Museet.

Endags-seminaret vil omfatte fem forskningsrapporter:

Lektor, cand.mag. Chr. Gorm Tortzen:   Triduum-håndskriftets tilblivelse og overlevering
Lektor, lic.scient. Niels Therkel Jørgensen:  Peder Horrebow og Triduum
Direktør, cand.scient. Kurt Møller Pedersen, Steno Museet Aarhus:  Rømers instrumenter instrumenter
Seniorforsker, lic.scient. Claus Fabricius, Barcelona:  Hvad ville Rømer bevise med Triduum?
Astrofysiker, cand.scient. Jan Teuber:  Stjernernes egenbevægelse - historisk set 

Seminaret planlægges i samarbejde med Folkeuniversitetet, Kroppedal Museum, Ole Rømers Venner og Københavns Astronomiske Forening.

Det Danske Sprog & Litteraturselskab publicerer i nær fremtid en faksimile-udgave af Rømers Triduum-observationer med indledninger og kommentarer af ovennævnte fem foredragsholdere.


 

Ordinær generalforsamling afholdes

Onsdag den 1. marts 2006 kl. 19:30

Medborgerhuset, lokale 3      Køgevej 71,  2630  Taastrup

Efter generalforsamlingen fortæller Kurt Petersen om

"Dansk mål og vægt gennem tiderne"

med udgangspunkt i samlingen af mål- og vægtnormaler som museet har erhvervet fra Force Technology.

 

 

Tilbage